Home Thiết bị ngành khíDàn hoá hơi Giàn hóa hơi cho máy cắt lazer

Giàn hóa hơi cho máy cắt lazer

by Khí Việt Nam
Giàn hoa hoi

Lực chọn giàn hóa hơi phù hợp cho máy cắt lazer rất quan trọng. Nếu lựa chọn giàn hóa hơi công suất lớn quá sẽ gây ra tốn chi phí và không gian lắp đặt lớn. Giàn hóa hơi công suất nhỏ quá sẽ gây ra hiện tượng thiếu lưu lượng cho máy lazer.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị sử dụng máy cắt lazer để cắt kim loại. Nó mang lại hiệu quả cao trong công việc, tăng tiến độ sản xuất. Giảm được giá thành sản phẩm do bỏ qua được 1 số công đoạn.

Máy cắt lazer chủ yếu sử dụng khí oxi và khí nito để cắt kim loại.

Khi lưu lượng khí không đủ cấp cho máy lazer, sẽ xẩy ra hiện tượng thiếu khí. Máy sẽ không cắt được, hoặc cắt sẽ không đứt. Khi máy khởi động, lưu lượng khí sẽ tiêu tốn rất nhiều. Do vậy, giàn hóa hơi phải phù hợp để không xẩy ra hiện tượng thiếu lưu lượng khi khởi động cắt.

Việc thiếu lưu lượng thể hiện rất rõ về chất lượng vết cắt. Đặc biệt là cắt inox dầy 3mm trở lên.

Công ty TNHH Venmer Việt Nam cung cấp giải pháp tổng thể về khí và giàn cho các máy cắt lazer. Chúng tôi đảm bảo giải pháp cung cấp đủ áp xuất và lưu lượng cho máy cắt lazer. Điều này sẽ tạo nên chất lượng và tiến độ tạo ra sản phẩm tốt cho quý khách hàng.

Thông tin liên hệ: Mr Hoàng 09.06.05.04.21

Related Articles