Home Khí công nghiệp Khí hiệu chuẩn, bình khí hiệu chuẩn

Khí hiệu chuẩn, bình khí hiệu chuẩn

by Bùi Thị Hà
Khi hieu chuan

Khí hiệu chuẩn là gì?

Bình khí chuẩn hay khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn là 1 nhóm các khí đơn hay khí hỗn hợp đáp ứng những yêu cầu đặc biệt.

Về các yếu tố dung sai trộn, độ ổn định trong đo lường và độ tinh khiết của sản phẩm khí nguồn cấp.
Loại khí hỗn hợp hiệu chuẩn này có độ chính xác cao được ứng dụng để hiệu chỉnh những thiết bị đo, đặc biệt trong lĩnh vực Quan trắc tự động. 

Để hiệu chuẩn cho các thông số của Hệ thống Quan trắc tự động như SO2, CO, NO, NO2, O2, HCl, HF,…người vận hành máy móc cần các bình khí chuẩn để hiệu chuẩn thiết bị. Khí chuẩn có thể là khí đơn hoặc khí hỗn hợp, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Venmer Việt Nam hiện nay cung cấp tất cả các dòng Bình khí chuẩn và có thể pha được khí theo yêu cầu.

Một số loại khí hỗn hợp hiệu chuẩn được sử dụng phổ biến trong một số ứng dụng sau:

Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong chai tiêu chuẩn là 10L dưới áp suất 150 Bar

Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong các chai khí tiêu chuẩn là 40,47,50L dưới áp suất 150 – 200 Bar

Khí hiệu chuẩn
Sản phẩm
Products 
Màu chai
Cylinder color 
Kích cỡ chai
Cylinder size 
Lượng chứa
Contents, m3 
Lĩnh vực ứng dụng
Application
 Không khí tổng hợp20% O2 + 80%N2 Xanh da trời 10 L
40 L
50 L
 1.5
6.0
7.5
Công nghiệp ô tô, dùngtrong hiệu chuẩn máy
 2.5 ~ 8% O2 Còn lại N2 Màu xám 10L 1.5Đo bức xạ trong lò nung
400vpm (500mg/m3) CO,còn lại N2Màu xám10L1.5
 280vpm (800mg/m3) SO2 ,còn lại N2 Màu xám 10L 1.5
700vpm (2000mg/m3) SO2 ,còn lại N2Màu xám10L1.5
300vpm(400mg/m3) NO ,còn lại N2Màu xám10L1.5
P5/P10 (5/10% Metancòn lại là Argon)Màu đỏ10 L
50 L
2.2
10.9
Đo bức xạ bằng ống đếm tỷ lệ.Khí dùng cho máy ECD
2 ~5% H2 , còn lại là ArgonMàu đỏ10 L
50 L
2.1
10.5
Khí bảo vệ cho thiết bịquang phổ tia lửa
Khí Laser: 4.5% CO2, 13.5%N2,còn lại HeMàu xám10 L
50 L
1.8
9.1
Khí hỗn hợp cho thiết bị Laser CO2
 50%He / 50% Ar75%He / 25% Ar Màu xám10 L
50 L
 2.010 Khí bảo vệ hàn hồ quang
 5-10%N2, còn lại là Argon Màu xám 10 L
50 L
 2.110.5 Khí nạp vào bóng đèn tuýp
 N2/CO; N2/CO2, N2/O2  Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong chai tiêu chuẩn là 10L dưới áp suất 150 Bar Khí hiệu chỉnh thiết bị trong CN dầu khí, xi măng
 Ar/CO2; Ar/ O2Ar/CO2/O2;Ar/HeAr/H2   Theo tỷ lệ thành phần % khác nhau,chứa trong các chai khí tiêu chuẩn là 40,47,50L dưới áp suất 150 – 200 Bar Hỗn hợp khí bảo vệ hàn
Khí hiệu chuẩn


Ứng dụng :


1. Hiệu chuẩn các thiết bị phòng thí nghiệm;
2. Theo dõi các dòng khí công nghệ ví dụ: điều khiển câc quá trình công nghệ của thiết bị đo lường trong dầu khí;
3. Điều khiển bức xạ;
4. Tạo môi trường chuẩn;
5. Kiểm tra các thiết bị báo cháy;
6. Kiểm tra đo lường trong mạng theo dõi;
7. Chuẩn đoán và điều trị trong y tế…

Mua khí hiệu chuẩn ở đâu?

Công ty TNHH Venmer Việt Nam chuyên cung cấp khí hiệu chuẩn, khí chuẩn, khí siêu sạch dùng cho hệ thống máy quan trắc khí thải, máy sắc ký,…

1.1. Bình khí hiệu chuẩn hãng hỗn hợp SO2/NO/CO
– Nồng độ SO2: 200 ppm hoặc cao hơn theo yêu cầu
– Nồng độ NO: 100 ppm hoặc cao hơn theo yêu cầu
– Nồng độ CO: 100 ppm hoặc cao hơn theo yêu cầu
– Thể tích: 8L – 10L – 40L – 50L
– Áp suất: 10 MPa
– Chai hợp kim nhôm

1.2. Khí N2
– Nồng độ/thể tích: 99.9999% N2
– Áp suất làm việc: 150 bar
– Áp suất thử: 250 bar

1.3. Bình khí hiệu chuẩn đơn HCL
– Nồng độ HCL: 75mg/m3 hoặc cao hơn theo yêu cầu
– Áp suất: 10 MPa
– Thể tích: 8L – 10L – 40L – 50L
– Chai hợp kim nhôm
1.4. Bình khí hiệu chuẩn đơn HF
– Nồng độ HF: 75mg/m3 hoặc cao hơn theo yêu cầu
– Áp suất: 10 MPa
– Thể tích: 8L – 10L – 40L – 50L
– Chai hợp kim nhôm

1.5. Khí hỗn hợp SO2/NO
– Nồng độ: 450 ppm SO2, 450 ppm NO trong N2
– Dung tích: 10L (Tùy chọn loại 50L)
– Áp suất: 144 bar
– Valve BS14/BS15
– Độ chính xác: <= +/-5
– Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
– Liên kết chuẩn to NIST

1.6. Khí hiệu chuẩn hỗn hợp CO/CO2
– Nồng độ: 450 ppm CO, 18% CO2 trong N2
– Dung tích: 10L (Tùy chọn loại 50L)
– Áp suất: 100 bar
– Valve: BS4
– Độ chính xác: <= +/-5
– Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
– Liên kết chuẩn to NIST
Option tùy chọn: Thể tích 50L – Các nồng độ đo ở đơn vị ppm
1.7. Khí hiệu chuẩn đơn O2
– Nồng độ/Thể tích: 21% O2 trong N2
– Thể tích: 10L
– Áp suất: 144 bar
– Valve: BS3
– Độ chính xác: <= +/-2
– Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
– Liên kết chuẩn to NIST
Option tùy chọn: Thể tích 50L – Các nồng độ đo ở đơn vị ppm
1.8. Khí N2 99.99%
– Nồng độ: N2 N6.0 (99.9999%)
– Thể tích: 10L
– Áp suất: 150 bar
– Valve: BS8
– Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
Option tùy chọn: Thể tích 50L
1.9 Khí hiệu chuẩn đơn SO2
– Nồng độ/Thể tích: 450ppm SO2 trong N2
– Thể tích: 10L
– Áp suất: 144 bar
– Valve: BS14
– Độ chính xác: <= +/-5
– Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
– Liên kết chuẩn to NIST cho bình khí chuẩn
Option tùy chọn: Thể tích 50L – Các nồng độ đo ở đơn vị ppm
1.10 Khí hiệu chuẩn đơn NO
– Nồng độ/Thể tích: 450ppm NO trong N2
– Thể tích: 10L
– Áp suất: 144 bar
– Valve: BS14
– Độ chính xác: <= +/-5
– Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
– Liên kết chuẩn to NIST cho bình khí hiệu chuẩn
Option tùy chọn: Thể tích 50L – Các nồng độ đo ở đơn vị ppm
1.11 Khí hiệu chuẩn đơn CO
– Nồng độ/Thể tích: 450ppm CO trong N2
– Thể tích: 10L
– Áp suất: 144 bar
– Valve: BS14
– Độ chính xác: <= +/-5
– Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất
– Liên kết chuẩn to NIST cho bình khí hiệu chuẩn
Option tùy chọn: Thể tích 50L – Các nồng độ đo ở đơn vị ppm

 1. Khí hiệu chuẩn SO2
 2. Khí hiệu chuẩn CO
 3. Khí chuẩn NO
 4. Khí chuẩn NO2
 5. Khí chuẩn NOx
 6. Khí chuẩn H2S
 7. Khí chuẩn Cl
 8. Khí chuẩn NH3
 9. Khí chuẩn CxHy( CH4, C2H6, C3H8, C4H10,…)
 10. Khí chuẩn H2
 11. Khí chuẩn N2
 12. Khí hiệu chuẩn O2
 13. Khí hiệu chuẩn CO2
 14. Khí hiệu chuẩn N2O
 15. Khí hiệu chuẩn khí Air

Khí hiệu chuẩn là loại khí trộn nhiều thành phần:

Khí trộn gồm các thành phần trộn với nhau như: khí CO, khí NO, khí NO2, khí SO2, khí H2S,CxHy…

Chúng tôi có thể trộn được các nồng độ, nhiều thành phần theo yêu cầu của khách hàng.

Khí chuẩn CO: 10ppm CO-100ppm CO, 100ppm CO- 1000ppm CO, 1000ppmCO – 5000ppmCO, lớn hơn 5000ppmCO

Khí chuẩn SO2: 10ppm SO2-100ppm SO2, 100ppm SO2- 500ppm SO2, …

Khí chuẩn NO: từ 8ppm NO trở lên

Khí chuẩn NO2: Từ 8ppm NO2 trở lên

Khí chuẩn H2S: Từ 8ppm H2S trở lên

Một số loại khí thông dụng chúng tôi cung cấp cho khách hàng:

 1. Khí chuẩn 500ppm NO, 500ppm CO, 300ppm SO2 in N2 Balance
 2. Khí chuẩn 200ppm SO2, 1000ppm NO, 1000ppmCO in N2 Bal
 3. Khí chuẩn 500ppm SO2, 400ppm NO, 400ppm CO, 100ppm NO2 in N2 Bal
 4. Khí chuẩn 1000ppm NO, 300ppm NO2, 2000ppm SO2, 2000ppm CO in N2 Bal
 5. Khí chuẩn 1234ppm NO, 297 ppm SO2, 1362ppm CO in N2 Bal
 6. Khí chuẩn 80ppm SO2, 200ppm CO
 7. Khí chuẩn 120ppm SO2, 100ppm NO
 8. Khí chuẩn 200ppm SO2, 300ppm CO, 600ppm NO
 9. Khí chuẩn SO2
 10. Khí chuẩn 16ppm SO2, 50ppm CO
 11. Khí chuẩn 120ppm SO2, 300ppm NO
 12. Khí chuẩn 1000ppm SO2, 2000ppm CO
 13. Khí chuẩn 3600ppm CO
 14. 100ppm NO in N2 Bal
 15. 200ppm NO in N2 Bal
 16. 16ppm H2S
 17. 20ppm SO2
 18. 20ppm NH3
 19. 15ppm CL2
 20. Khí hiệu chuẩn 350ppm SO2, 800ppm CO, 1500ppm NO in N2 Bal
 21. 800ppm NO
 22. 5000ppm CO
 23. 9800ppm CO2
 24. 4800 ppm CO
 25. 500ppm CH4
 26. 1000ppm C3H8
 27. 21% O2, 79% N2
 28. 2000ppm NO
 29. Khí SO2 50ppm
 30. Khí SO2 90ppm
 31. Khí SO2 178ppm
 32. Khí SO2 181ppm
 33. Khí SO2 800ppm
 34. Khí SO2 1200ppm
 35. Khí chuẩn SO2 1800ppm
 36. Khí chuẩn SO2 2400ppm
 37. Khí chuẩn SO2 3600ppm
 38. Khí chuẩn SO2 350ppm
 39. Khí chuẩn SO2 600ppm
 40. Khí chuẩn CO 50ppm
 41. Khí chuẩn CO 100ppm
 42. Khí chuẩn CO 200ppm
 43. Khí chuẩn CO 400ppm
 44. Khí chuẩn CO 600ppm
 45. Khí chuẩn CO 800ppm
 46. Khí chuẩn CO 1200ppm
 47. Khí chuẩn CO 1600ppm
 48. Khí chuẩn CO 1800ppm
 49. Khí chuẩ CO 3600ppm
 50. Khí chuẩn CO 7500ppm
 51. Khí chuẩn CO 8000ppm
 52. Khí chuẩn CO 15900ppm
 53. Khí chuẩn CO 16000ppm
 54. Khí chuẩn CO 35000ppm
 55. Khí chuẩn NO2 50ppm
 56. Khí chuẩn NO2 100ppm
 57. Khí chuẩn NO2 200ppm
 58. Khí chuẩn NO2 300ppm
 59. Khí chuẩn NO2 400ppm
 60. Khí chuẩn NO2 600ppm
 61. Khí chuẩn NO2 800ppm
 62. Khí chuẩn NO2 1000ppm
 63. Khí chuẩn NO/ NOx
 64. Khí chuẩn H2S 10ppm
 65. Khí chuẩn H2S 20ppm
 66. Khí chuẩn H2S 50ppm
 67. Khí chuẩn H2S 100ppm
 68. Khí chuẩn HCL
 69. Khí chuẩn HCN
 70. Khí chuẩn 20ppmNH3
 71. Khí chuẩn 1%O2 in N2
 72. Khí chuẩn 15% O2 in N2
 73. Khí chuẩn 21% O2 in N2
 74. Khí chuẩn 30% O2 in N2
 75. Khí chuẩn dùng cho y tế
 76. Khí chuẩn dùng cho phòng thí nghiệm(LAB)
 77. Khí chuẩn dùng cho hầm lò
 78. Khí chuẩn dùng cho lặn biển
 79. Khí chuẩn hiệu chuẩn thiết bị
 80. Khí trộn tỷ lệ trộn % dùng cho công nghiệp
 81. Khí P10( 10% CH4 90% Ar)
 82. Khí P66( 5% CO2, 34% N2, khí He cân bằng)
 83. Khí P81
 84. Khí P83
 85. Khí P61
 86. Khí 5% H2 in N2 Bal
 87. Khí 1% H2 in O2 Bal
 88. …..

Các khí hiệu chuẩn được chúng tôi sản xuất trực tiếp tại Việt Nam nên đáp ứng rất nhanh về tiến độ cho khách hàng. Chúng tôi không ngừng cải tiến để mong muốn sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn.

– Venmer là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các loại khí công nghiệpkhí đặc biệtkhí y tế, khí hiếm tại địa bàn Hà Nội nói riêng và trên toàn Việt Nam nói chung.

– Đây là đơn vị cung cấp khí uy tín, dành nhiều phản hồi tốt từ phía các đối tác.

– Khi mua khí hiệu chuẩn tại Venmer, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm. Bởi các sản phẩm khí hiệu chuẩn tại Venmer luôn được đảm bảo, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời có những tiêu chuẩn chất lượng minh bạch, được kiểm chứng rõ ràng. Tất cả các bình, chai, hệ thống chứa khí,.. đều được đảm bảo an toàn và được kiểm định chất lượng định kì hàng năm.

– Giá cả, chi phí hơp lý, mang tính cạnh tranh trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Cung cấp các loại khí, bình , bồn
Venmer cung cấp các mặt hàng khí công nghiệp, khí hiệu chuẩn

– Đội ngũ nhân viên kinh doanh trẻ, chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức trong ngành. Sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cũng như yêu cầu của khách hàng.

– Bên cạnh việc cung cấp khí công nghiệp, khí hiệu chuẩn. Venmer còn cung cấp các thiết bị, vật tư liên quan. Ví dụ như van điều áp, ống dẫn khí, vỏ chai khíbồn chứa khí,..

CÔNG TY TNHH VENMER VIỆT NAM nhập khẩu chính hãng và phân phối khí hiệu chuẩn trên toàn quốc với số lượng lớn. Chúng tôi luôn cam kết chất lượng hàng hóa tới quý khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá phù hợp về nhu cầu dùng khí công nghiệp của Quý khách hàng.

Liên hệ: Mr Hoàng 09.06.05.04.21

Related Articles