Home Thiết bị ngành khíDàn hoá hơi Giàn hóa hơi dùng trong khí hóa lỏng

Giàn hóa hơi dùng trong khí hóa lỏng

by Khí Việt Nam
Giàn hóa hơi

Giàn hóa hơi dùng trong khí hóa lỏng đúng yêu cầu rất quan trọng trong quá trình sử dụng.

Giàn hóa hơi
Giàn hóa hơi dùng cho khí hóa lỏng

Cách tính công suất lắp đặt giàn hóa hơi Oxy, Nitơ, Argon và CO2 lỏng/ Giàn hóa hơi dùng trong khí hóa lỏng

Việc thiết kế công suất hóa hơi của dàn bay hơi sử dụng không khí đối lưu tự nhiên ( Ambient Air Vaporisers) dựa trên chuẩn là khí Nitơ ở các điều kiện môi truờng sau đây:

Như vậy có nghĩa là sự thay đổi các điều kiện chuẩn ở trên sẽ dẫn đến lưu lượng hóa hơi của dàn bay hơi thay

Ta có 3 yếu tố cơ bản làm thay đổi lưu lượng Giàn hóa hơi dùng trong khí hóa lỏng:

–   Yếu tố thời gian vận hành liên tục

–   Yếu tố loại khí hóa hơi

–   Yếu tố môi trường làm việc mà cụ thể ở đây là nhiệt độ môi trường.

Cần phải đưa vào mỗi yếu tố trên một hệ số điều chỉnh phù hợp. Sau đây ta sẽ xét hệ số điều chỉnh của từng yếu tố:

1. Hệ số điều chỉnh thời gian vận hành liên tục (ký hiệu là cd)/ Giàn hóa hơi dùng trong khí hóa lỏng

–    Đường cong 1 thể hiện sự vận hành dàn bay hơi ban ngày ở khu vực thông gió tốt, ngoài trời nắng hoặc trời quang mây.

–   Đường cong 2 thể hiện sự vận hành dàn bay hơi không có gió và trong bóng râm.

2. Hệ số điều chỉnh loại khí hóa hơi(cf)

Dàn bay hơi thiết kế lấy Nitơ làm chuẩn với hệ số cf = 1. Với các loại khí hóa lỏng khác có hệ số điều chỉnh sau đây:

Loại khíHeH2ArN2O2CH4CO2 (ở 20 bar)
Cf1,871,291,111,00,880,750,8

 3. Hệ số điều chỉnh nhiệt độ môi trường(ct)

Nhiệt độ môi trường theo thiết kế là 200C, với điều chỉnh nhiệt độ môi rường ta có hệ số điều chỉnh sau đây:

Nhiệt độ môi trường-10-50+5+10+15+20+25
Ct của CO2 -50,280,460,640,821,01,18
Ct của các khí khác0,700,750,800,850,900,951,01,05

Kết luận: Với phân tích ở trên, lưu lượng khí hóa hơi thực tế của dàn bay hơi sẽ tính theo công thức:            Ftt =Fx cd x cf xct

Ví dụ: Dàn bay hơi công suất 100m3/h, sử dụng cho hóa hơi Oxy lỏng, vận hành liên tục 12h/ngày, ở điều kiện nhiệt độ môi trường bình quân 25 0C thì công suất hóa hơi sẽ là:

Ftt= 100 x 0,88 x 0,88 x 1,05 = 81.3 m3/h

Đơn vị uy tín nhập khẩu và phân phối thiết bị ngành khí công nghiệp/ Giàn hóa hơi dùng trong khí hóa lỏng

Công ty TNHH Venmer Việt nam là đơn vị uy tín trên toàn quốc về thiết bị bồn chứa khí hóa lỏng, Dàn bay hơi. Chúng tôi chuyện nhập khẩu và phân phối trực tiếp bình, bồn và dàn hóa hơi phục vụ trong ngành khí công nghiệp. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Chúng tôi cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ nhập khẩu. Chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ xuất xứ và các giấy tờ khác liên quan theo tiêu chuẩn ngành.

Liên hệ: Mr Hoàng 09.06.05.04.21

Related Articles