Home Tin Tức Phương trình hóa học CO2 +NaOH

Phương trình hóa học CO2 +NaOH

by Khí Việt Nam
CO2 NaOH

CO2 + NaOH (Tỉ lệ mol)

Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2; y mol NaOH và x mol KOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 32,3 gam muối (không có kiềm dư) và 15 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của các ion, tỉ lệ x : y có thể là Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 2 : 3.
  • Câu B. 8 : 3.
  • Câu C. 49 : 33.
  • Câu D. 4 : 1. Đáp án đúng

Giải thích câu trả lời

Từ điều kiện đề bài => Ta xét nhiều TH như sau:

+/ TH1 : Trong dung dịch chỉ có HCO3- , Ca2+ có trong muối tan.

+/ TH2 : Trong dung dịch chỉ có HCO3- ; Ca2+ chỉ có trong kết tủa.

+/ TH3 : Trong dung dịch có HCO3- và CO32- ; Ca2+ chỉ có trong kết tủa.

+/ TH4 : Không tạo muối HCO3-.

+ TH1 : có nCaCO3 = 0,15 mol => Bảo toàn C : nHCO3- = 0,35 mol

=> Trong dung dịch lúc này có : (0,15 – x) mol Ca2+ X mol K+ ; y mol Na+

=> Bảo toàn điện tích : 0,35 = 2(0,15 – x) + x + y (1)

Lại có mmuối = 40.(0,15 – x) + 39x + 23y + 61.0,35 = 32,3 g (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol ; y = 0,05 mol

=> x : y = 4 : 1

=>D

CO2 + NaOH, khí CO2, khí O2, khí Ar, khí N2, khí Ar siêu sạch, khí CO2 siêu sạch, khí Nito siêu sạch.

Cung cấp khí công nghiệp, khí hóa lỏng, khí trộn và khí đặc biệt. Khí CO2 lỏng, khí O2 lỏng, Khí N2 lỏng, khí Argon lỏng.

Cung cấp các thiết bị trong ngành khí công nghiệp: Bồn chứa khí CO2 lỏng, bồn chứa khí O2 lỏng, bồn chứa khí Nito lỏng, bồn chứa khí Ar lỏng. Bình XL45, dàn hóa hơi, bơm nạp khí công nghiệp.

Liên hệ: Mr Hoàng 09.06.05.04.21

Related Articles