Home Khí công nghiệpKhí Ar Cung cấp khí Ar lỏng bằng bình XL45

Cung cấp khí Ar lỏng bằng bình XL45

by Khí Việt Nam
Cung cấp khí Ar

Cung cấp Ar lỏng bằng bình XL45 và dàn hóa hơi

Cung cấp Ar lỏng bằng bình XL45 và dàn hóa hơi đến các điểm sử dụng trong nhà máy của khách hàng.

Công ty TNHH Venmer Việt Nam cung cấp giải pháp Cung cấp khí Ar lỏng cho quý khách hàng bằng bình lỏng XL45. Đối với khách hàng dùng khoảng 200 bình Ar loại 40L. Chúng tôi đưa ra giải phảp chuyển đổi sang dùng khí Ar lỏng.

Khí Ar lỏng chứa trong bình XL45 được hóa hơi qua Dàn hóa hơi cấp đến điểm sử dụng

Khí Ar lỏng được nạp vào bình XL45, chất lượng khí sẽ tốt hơn dạng khí Ar đóng chai trong bình 40L. Khí Ar lỏng đạt chất lượng 99.99% được hóa hơi qua dàn hóa hơi. Thông qua hệ thống đường ống cấp khí, cấp đến các điểm sử dụng.

Bình XL45 chứa Ar lỏng

Một bình XL45 chứa khí Ar lỏng được khoảng 220kg khí hóa lỏng. Tương đương 20 chai Argon loại 40L. Khi sử dụng phương án cung cấp khí Argon lỏng bằng bình XL45 quý khách sẽ có lợi ích sau.

Cung cấp Ar bằng bình XL45
  • Chất lượng khí Ar lỏng chứa trong bình XL45 sẽ tốt hơn dạng đóng bình 40L
  • An toàn hơn do bình XL45 là bình chứa khí hóa lỏng áp xuất thấp
  • Khách hàng dùng được toàn bộ hết lượng khí Ar lỏng trong bình XL45
  • Công nhân không mất thời gian đi lấy bình 40L khi hết khí
  • Dễ dàng trong quản lý lượng vỏ tồn kho
  • Giá thành hợp lý hơn so với dùng khí Ar dạng chai 40L

Công ty TNHH Venmer Việt Nam cung cấp giải pháp cung cấp khí Ar bằng bình XL45 tới quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt theo yêu cầu của khách hàng.

Liên hệ: Mr Hoàng 09.06.05.04.21

Related Articles