Home Khí công nghiệpKhí CO2 Điều chế CO2 lỏng như nào, tính chất CO2 lỏng.

Điều chế CO2 lỏng như nào, tính chất CO2 lỏng.

by Bùi Thị Ngọc Ánh

CO2 LÀ GÌ? CẤU TẠO PHÂN TỬ

CO2 là gì

Cacbon điôxít (các tên gọi khác thán khí, anhiđrít cacbonic, khí cacbonic). Là một hợp chất hóa học được biết đến rộng rãi, nó thường xuyên gọi theo công thức hóa học là CO2. Điều chế CO2 lỏng.

CO2 một hợp chất ở điều kiện bình thường có dạng khí và có nồng độ thấp trong khí quyển Trái Đất. Còn trong dạng rắn, nó được gọi là băng khô. Bao gồm một nguyên tử cacbon và hai nguyên tử ôxy. Điều chế CO2 lỏng.

  • Cấu tạo phân tử CO2
Cấu tạo phân tử co2
Cấu tạo phân tử CO2

TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA CO2, ĐIỀU CHẾ CO2 LỎNG

Trong điều kiện bình thường CO2 là khí không màu, không mùi và có vị chua nhẹ hòa tan tốt ở trong nước,  nặng gấp 1,524 lần không khí. Điều chế CO2 lỏng.

Khí CO2 không tham gia phản ứng cháy và hóa lỏng tại nhiệt độ -78 độ C. Ngoài ra, CO2 có thể bị phân hủy tại nhiệt độ cao 2000 độ C thành CO và O2. Điều chế CO2 lỏng.

CO2 là oxit axit

CO2 tan trong nước tạo thành axit cacbonic (là một điaxit rất yếu)              

CO2 + H2O ↔ H2CO3

CO2 tác dụng với oxit bazơ → muối.                                                   

CaO + CO2 → CaCO3 (t0)

CO2 tác dụng với dung dịch bazơ → muối + H2O        

NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

CO2 bền, ở nhiệt độ cao thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

CO2 + C → 2CO

Lưu ý: Được dùng để giải thích CO2 không dùng để dập tắt các đám cháy kim loại.

ĐIỀU CHẾ CO2 LỎNG.

CO2 được tạo ra từ nhiều nguyên nhân khác nhau như

  • Quá trình hô hấp của người và động vật:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

  • Quá trình lên men bia rượu:      

C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

  • Quá trình đốt cháy nhiên liệu:       

CxHy + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O

  • Trong công nghiệp:    

C + O2 → CO2 (đốt cháy hoàn toàn than cốc trong không khí)

CaCO3 → CaO + CO2 (10000C)

  • Trong phòng thí nghiệm:     

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Nhà cung cấp khí Co2 lỏng đổ bồn chuyên nghiệp, bán CO2 lỏng đổ bồn

Công ty TNHH Venmer Việt Nam là đơn vị nhập khẩu và phân phối khí hóa lỏng, bán khí CO2 lỏng, thiết bị cho ngành khí trên toàn quốc. Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá phù hợp.

Liên hệ: Mr Hoàng 09.06.05.04.21

Related Articles