Home Khí công nghiệpKhí đặc biệt KHÍ CHUẨN CO

KHÍ CHUẨN CO

by Khí Việt Nam
Khí hiệu chuẩn

Khí chuẩn CO được dùng trong quan trắc khí thải đóng vai trò quan trong trong việc hiệu chuẩn các thiết bị đo. Công ty TNHH Venmer Việt Nam chúng tôi chuyên sản xuất các loại khí chuẩn cung cấp cho thị trường Việt Nam.

Bình khí hiệu chuẩn là thiết bị có chứa khí công nghiệp đặc biệt dùng để hiệu chuẩn máy dò khí. Thiết bị cho phép người dùng kiểm tra lại về các tính năng máy như : khả năng đo, độ hiển thị trên màn hình, còi báo động, đèn led,…..

Như các nhà sản xuất máy dò khí cũng đã khuyến cáo người dùng phải hiệu chuẩn lại máy ít nhất 6 tháng 1 lần kể cả khi không sử dụng hoặc đang sử dụng. Vì nó không chỉ đảm bảo rằng máy vẫn đang hoạt tốt, đo lường chuẩn xác mà còn đảm bảo rằng người dùng sẽ an toàn khi làm việc. 

Bình khí hiệu chuẩn là gì?

Khí chuẩn
Khí hiệu chuẩn

Bình khí hiệu chuẩn là thiết bị có chứa khí công nghiệp đặc biệt dùng để hiệu chuẩn máy dò khí. Thiết bị cho phép người dùng kiểm tra lại về các tính năng máy như : khả năng đo, độ hiển thị trên màn hình, còi báo động, đèn led,…..

Như các nhà sản xuất máy dò khí cũng đã khuyến cáo người dùng phải hiệu chuẩn lại máy ít nhất 6 tháng 1 lần kể cả khi không sử dụng hoặc đang sử dụng. Vì nó không chỉ đảm bảo rằng máy vẫn đang hoạt tốt, đo lường chuẩn xác mà còn đảm bảo rằng người dùng sẽ an toàn khi làm việc. 

Tại sao cần sử dụng bình khí hiệu chuẩn?

Tất cả những thiết bị dò khí là những thiết bị dùng để so sánh dữ liệu và thường dễ bị trôi chỉ số, điều này dẫn tới việc kiểm tra nồng độ đúng của khí không chính xác như ban đầu. Những tác động này có thể được hạn chế tới mức tối thiểu nhưng không thể nào triệt tiêu hoàn toàn, kể cả khi đã trải qua hàng loạt ứng dụng về việc hiệu chuẩn cũng như những quá trình bảo quản, song song với đó là hướng dẫn và khuyến cáo của các Nhà Cung Cấp.

Đối với những thiết bị dò khí, hiệu chuẩn là quá trình đơn giản và tương đối phổ biến khi mà điểm Zero và thang giá trị đơn lẻ sẽ được xác định và sẽ không quá 50% trong khoảng mức của đơn vị đo hoặc ở một mức độ đảm bảo an toàn cụ thể. Ví dụ điển hình là khí Mêtan, 50% LEL (giới hạn thấp nhất có thể gây cháy nổ) được sử dụng.

Danh sách các bình khí hiệu chuẩn Công ty Venmer cung cấp:

CÔNG TY TNHH VENMER VIỆT NAM cung cấp các loại khí hiệu chuẩn, khí chuẩn, khí trộn nhiều thành phần, dùng cho hệ thống quan trắc khí thải.

Chúng tôi là đơn vị duy nhất sản xuất trực tiếp khí hiệu chuẩn/ khí trộn tại Việt Nam với dung sai theo yêu cầu, nồng độ khí trộn theo yêu cầu, số lượng thành phần các khí trộn theo yêu cầu.

 • Bình khí hiệu chuẩn chứa 50% LEL Methane (CH4) / Air, Model 2AL
 • Bình khí chuẩn chứa 2.5% Carbon Dioxide (CO₂), Balance Nitrogen (N₂), 20.9% Oxygen (O₂)
 • Bình khí chuẩn chứa 25 PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 2.5% Methane (CH₄), 50 PPM Carbon Monoxide (CO), 12% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí hiệu chuẩn chứa Hydrogen Sulfide (H2S) 50 ppm balance air – Model 8AL
 • Bình khí chuẩn có chứa 25 PPM Hydrogen Sulfide (H₂S), 0.35% Pentane (C₅H₁₂), 100 PPM Carbon Monoxide (CO), 19% Oxygen (O₂), Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí chuẩn chứa 25 ppm Hydrogen Sulfide (H₂S) và Balance Nitrogen (N₂)
 • Bình khí hiệu chuẩn chứa 10 ppm Ethylene Oxide (C₂H₄O), Balance Nitrogen (N₂)
 • Khí P61: 1,7% CO2, 23,4% N2, He (Balance)
 • Khí P66: 5% CO2, 34% N2, He (Balance)
 • Khí P83: 5% CO2, 40% He, N2 (Balance)
 • 40% H2 in He (FID Fuel)               Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.5 ppm)
 • 40% H2 in He UHP (FID Fuel)      Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.1 ppm)
 • 40% H2 in N2 (FID Fuel)              Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.5 ppm)
 • 40% H2 in N2 UH (FID Fuel)        Fuel Gas for GC-FID (THC < 0.1 ppm)
 • 5% CH4 in Argon-ECD (P-5)          Make-up Gas for GC-ECD
 • 10% CH4 in Argon-ECD (P-10)     Make-up Gas for GC-ECD
 • Khí CO 10ppm, khí CO 20ppm, Khí CO 100ppm, khí CO 200ppm, khí CO 300ppm, khí CO 300ppm-1000ppm, khí CO > 1000ppm, khí CO 2000ppm,…
 1. Khí hiệu chuẩn SO2
 2. Khí hiệu chuẩn CO
 3. Khí hiệu chuẩn NO
 4. Khí hiệu chuẩn NO2
 5. Khí hiệu chuẩn NOx
 6. Khí hiệu chuẩn H2S
 7. Khí hiệu chuẩn Cl
 8. Khí hiệu chuẩn NH3
 9. Khí hiệu chuẩn CxHy( CH4, C2H6, C3H8, C4H10,…)
 10. Khí hiệu chuẩn H2
 11. Khí hiệu chuẩn N2
 12. Khí hiệu chuẩn O2
 13. Khí hiệu chuẩn CO2
 14. Khí hiệu chuẩn N2O
 15. Khí hiệu chuẩn khí Air

Khí hiệu chuẩn là loại khí trộn nhiều thành phần:

Khí trộn gồm các thành phần trộn với nhau như: khí CO, khí NO, khí NO2, khí SO2, khí H2S,CxHy…

Chúng tôi có thể trộn được các nồng độ, nhiều thành phần theo yêu cầu của khách hàng.

Khí chuẩn CO: 10ppm CO-100ppm CO, 100ppm CO- 1000ppm CO, 1000ppmCO – 5000ppmCO, lớn hơn 5000ppmCO

Khí chuẩn SO2: 10ppm SO2-100ppm SO2, 100ppm SO2- 500ppm SO2, …

Khí chuẩn NO: từ 8ppm NO trở lên

Khí chuẩn NO2: Từ 8ppm NO2 trở lên

Khí chuẩn H2S: Từ 8ppm H2S trở lên

Khí hiệu chuẩn 500ppm NO, 500ppm CO, 300ppm SO2 in N2 Balance

Khí hiệu chuẩn 200ppm SO2, 1000ppm NO, 1000ppmCO in N2 Bal

Khí hiệu chuẩn 500ppm SO2, 400ppm NO, 400ppm CO, 100ppm NO2 in N2 Bal

Khí hiệu chuẩn 1000ppm NO, 300ppm NO2, 2000ppm SO2, 2000ppm CO in N2 Bal

Khí hiệu chuẩn 1234ppm NO, 297 ppm SO2, 1362ppm CO in N2 Bal

Khí hiệu chuẩn 80ppm SO2, 200ppm CO

Khí hiệu chuẩn 120ppm SO2, 100ppm NO

Khí hiệu chuẩn 200ppm SO2, 300ppm CO, 600ppm NO

Khí hiệu chuẩn SO2

Khí hiệu chuẩn 16ppm SO2, 50ppm CO

Khí hiệu chuẩn 120ppm SO2, 300ppm NO

Khí hiệu chuẩn 1000ppm SO2, 2000ppm CO

Khí hiệu chuẩn 3600ppm CO

100ppm NO in N2 Bal

200ppm NO in N2 Bal

16ppm H2S

20ppm SO2

20ppm NH3

15ppm CL2

Khí hiệu chuẩn 350ppm SO2, 800ppm CO, 1500ppm NO in N2 Bal

800ppm NO

5000ppm CO

9800ppm CO2

4800 ppm CO

500ppm CH4

1000ppm C3H8

21% O2, 79% N2

2000ppm NO

Khí chuẩn SO2 50ppm

Khí chuẩn SO2 90ppm

Khí chuẩn SO2 178ppm

Khí chuẩn SO2 181ppm

Khí chuẩn SO2 800ppm

Khí chuẩn SO2 1200ppm

Khí chuẩn SO2 1800ppm

Khí chuẩn SO2 2400ppm

Khí chuẩn SO2 3600ppm

Khí chuẩn SO2 350ppm

Khí chuẩn SO2 600ppm

Khí chuẩn CO 50ppm

Khí chuẩn CO 100ppm

Khí chuẩn CO 200ppm

Khí chuẩn CO 400ppm

Khí chuẩn CO 600ppm

Khí chuẩn CO 800ppm

Khí CO 1200ppm

Khí CO 1600ppm

Khí chuẩn CO 1800ppm

Khí chuẩ CO 3600ppm

Khí chuẩn CO 7500ppm

Khí chuẩn CO 8000ppm

Khí chuẩn CO 15900ppm

Khí chuẩn CO 16000ppm

Khí chuẩn CO 35000ppm

Khí chuẩn NO2 50ppm

Khí chuẩn NO2 100ppm

Khí chuẩn NO2 200ppm

Khí chuẩn NO2 300ppm

Khí chuẩn NO2 400ppm

Khí chuẩn NO2 600ppm

Khí chuẩn NO2 800ppm

Khí chuẩn NO2 1000ppm

Khí chuẩn NO/ NOx

Khí chuẩn H2S 10ppm

Khí chuẩn H2S 20ppm

Khí chuẩn H2S 50ppm

Khí chuẩn H2S 100ppm

Khí chuẩn HCL

Khí chuẩn HCN

Khí chuẩn 20ppmNH3

Khí chuẩn 1%O2 in N2

Khí chuẩn 15% O2 in N2

Khí chuẩn 21% O2 in N2

Khí chuẩn 30% O2 in N2

Khí chuẩn dùng cho y tế

Khí chuẩn dùng cho phòng thí nghiệm(LAB)

Khí chuẩn dùng cho hầm lò

Khí chuẩn dùng cho lặn biển

Khí chuẩn hiệu chuẩn thiết bị

Khí trộn tỷ lệ trộn % dùng cho công nghiệp

Khí P10( 10% CH4 90% Ar)

Khí P66( 5% CO2, 34% N2, khí He cân bằng)

Khí P81

Khí P83

Khí P61

Khí 5% H2 in N2 Bal

Khí 1% H2 in O2 Bal

Khi mua khí hiệu chuẩn tại Venmer, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm. Bởi các sản phẩm khí hiệu chuẩn tại Venmer luôn được đảm bảo, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời có những tiêu chuẩn chất lượng minh bạch, được kiểm chứng rõ ràng. Tất cả các bình, chai, hệ thống chứa khí,.. đều được đảm bảo an toàn và được kiểm định chất lượng định kì hàng năm.

– Giá cả, chi phí hơp lý, mang tính cạnh tranh trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Cung cấp các loại khí, bình , bồn
Venmer cung cấp các mặt hàng khí công nghiệp, khí hiệu chuẩn SO2

– Đội ngũ nhân viên kinh doanh trẻ, chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức trong ngành. Sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc cũng như yêu cầu của khách hàng.

– Bên cạnh việc cung cấp khí công nghiệp, khí hiệu chuẩn. Venmer còn cung cấp các thiết bị, vật tư liên quan. Ví dụ như van điều áp, ống dẫn khí, vỏ chai khíbồn chứa khí,..

CÔNG TY TNHH VENMER VIỆT NAM nhập khẩu chính hãng và phân phối khí hiệu chuẩn trên toàn quốc với số lượng lớn. Chúng tôi luôn cam kết chất lượng hàng hóa tới quý khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá phù hợp về nhu cầu dùng khí công nghiệp của Quý khách hàng.

Liên hệ: Mr Hoàng 09.06.05.04.21

Related Articles